Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին