Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 12.06.2018թ. N 494-L հրաման