Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 10.06.2019թ. N 18-L հրաման