Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 07.06.2019թ. N 11-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին