Հաշվետվություն
Համընդհանուր ներառական կրթության-2019 թ. առաջին կիսամյակի հաշվետվություններ

Համընդհանուր ներառական կրթության-2019 թ. առաջին կիսամյակի Սյունիքի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, մարզերի և «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխանեորի կրթության կազմակերպանն

Ազգային կենտրոնի 2019թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակում «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությունը

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության մշակույթի ոլորտի միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն /սեղմագիր/

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության մշակույթի ոլորտի միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն /սեղմագիր/

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների 2018 թվականին ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների 2018 թվականին ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության մշակույթի ոլորտի միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվություն /սեղմագիր ԶԼՄ-ների համար/

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվածՙ 2018 թվականին ՀՀ մշակույթի նախարարությանը վերապահված կետերին համապատասխան իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը:

Հաշվետվություն «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ (2019թ. 1-ին կիսամյակ)

Հաշվետվություն «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում «Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի» կողմից «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայությունների» շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ (2019 թվականի առաջին կիսամյակ)

Տեղեկատվություն ՀՀ կառավարության 2017թ 483-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 59-րդ կետով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին»№ 483-Ն որոշման № 1 հավելվածի 59-րդ կետով նախատեսված 2019 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 2018 թվականի հիմնական աշխատանքների արդյունքների հաշվետվություն

ՀՀ նոր Սահմանադրության և «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» և «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ընդունման արդյունքում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը 2018 թվականին իրականացրել է գերատեսչության և ենթակա մարմինների գործունեության կազմակերպմանն առնչվող իրավական ակտերում փոփոխություններ