Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին»№ 483-Ն որոշման № 1 հավելվածի 59-րդ կետով նախատեսված 2019 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ