Հաշվետվություն
Միջազգային համագործակցություն, սփյուռքի հետ կրթամշակութային համագործակցություն, երիտասարդություն 2023 թ․ գործունեության ամփոփ հաշվետվություն (ԶԼՄ-ների համար)

Միջազգային համագործակցություն, սփյուռքի հետ կրթամշակութային համագործակցություն, երիտասարդություն 2023 թ․ գործունեության ամփոփ հաշվետվություն

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊԱՈԿ-ի ամփոփ հաշվետվություն

«1192.Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11002. Նախնական‚ միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայություններ» և «11009. Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ» դրամաշնորհների հաշվետվություններ

ԿՏԱԿ-ի «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություններ

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություններ

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ամփոփ հաշվետվություններ

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» շրջանակում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ

Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի ամփոփ հաշվետվություններ

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայություններ» շրջանակում Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի կողմից իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ