Հաշվետվություն
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊԱՈԿ-ի ամփոփ հաշվետվություն

«1192.Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11002. Նախնական‚ միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայություններ» և «11009. Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ» դրամաշնորհների հաշվետվություններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ամփոփ հաշվետվություն

«Նորարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում. հեղինակային կրթական ծրագրերի վերամշակում և իրականացում` անհատի օծտվածության զարգացման բաց համակարգ` ստեղծագործ անհատի կրթական պատվերի իևականացում» ծրագրով աշխատանքների հաշվետվություն

 Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության կողմից իրականացվող, դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում կազմակերպությունների կողմից 2019 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության կողմից իրականացվող, դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում կազմակերպությունների կողմից 2019 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություններ

2019 թվականի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի  ամփոփ հաշվետվություն

2019 թվականի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից իրականացրած նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն

Հաշվետվություն. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 2019 թվականի գործունեության հիմքում եղել են ՀՀ կառավարության ծրագրով ամրագրված դրույթները, առավել թափանցիկ և բաց գործելաոճի որդեգրումը, համակարգման ենթակա ոլորտների զարգացմանը միտված գործունեությունը: