Հաշվետվություն
 Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության կողմից իրականացվող, դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում կազմակերպությունների կողմից 2019 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության կողմից իրականացվող, դրամաշնորհային պայմանագրերի շրջանակներում կազմակերպությունների կողմից 2019 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություններ

2019 թվականի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի  ամփոփ հաշվետվություն

2019 թվականի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից իրականացրած նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն

2019 թվականի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ամփոփ հաշվետվություններ

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի, Ստեփանավանի, Վանաձորի, Սպիտակի, Արմավիրի, Վաղարշապատի, Շիրակի, Արթիկի, Արագածոտնի Երևանի թիվ 1,2,3,4, տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ 2019 թվականի

Հաշվետվություն. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի ընթացքում կատարած հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 2019 թվականի գործունեության հիմքում եղել են ՀՀ կառավարության ծրագրով ամրագրված դրույթները, առավել թափանցիկ և բաց գործելաոճի որդեգրումը, համակարգման ենթակա ոլորտների զարգացմանը միտված գործունեությունը:

2019 ուստարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություն

2019 ուստարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություն-ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի» կողմից «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայությունների» շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ (2019 թվա

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում «Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի» կողմից «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայությունների» շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ (2019 թվական) հաշվետվություն

ԿՏԱԿ-ի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն