Ռոբոտաշինության և Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա խմբակների 2020թ. առաջին եռամսյակի գործունեության հաշվետվություն