ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 2019 թվականի գործունեության հիմքում եղել են ՀՀ կառավարության ծրագրով ամրագրված դրույթները, առավել թափանցիկ և բաց գործելաոճի որդեգրումը, համակարգման ենթակա ոլորտների զարգացմանը միտված գործունեությունը: