2019 թվականի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից իրականացրած նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն