Գնումներ
Պետության կարիքների համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայություններիմատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/12

Պետության կարիքների համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայություններիմատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում -ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/7

2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում (Երիտասարդական պորտալի պահպանում)- Արձանագրություն ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/7ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի

Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/6

Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ-Աութսորս ՍՊԸ

Նախարարության կարիքների համար ն ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

Նախարարության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և նախարարության մշակութային արժեքների պահպանության գործակալության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրերը և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62

Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62