Գնումներ
ՀՀ ԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20-8 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համարնախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Վահրամաբերդ/ ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/ 136 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Տեխնիկակական հսկողության ծառայությունների («Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Տաշիրի Արտակ Խաչատրյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/66

Վերականգնողական աշխատանքների /Բնունիս/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/109

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/ 118 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Շատիվանք, Ագարակ/ ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հատվածի (տան) վերականգնողական աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հատվածի (տան) վերականգնողական աշխատանքների /ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, օգտագործում և տարածքի մասնակի բարեկարգում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը:

Արմավի մարզի թվով 6 դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Արմավի մարզի թվով 6 դպրոցների` Արմավիր քաղաքի թիվ 5, 6, 8, Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 7, 12 հիմնական և Սարդարապատ համայնքի միջնակարգ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը,