Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 6 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 973-Ն հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով դիմած անձին վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության (երաշխավորման) և դիմած անձին վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳ նախարարի 24 փետրվարի 2011 թվականի N 124-Ն հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հունիսի 23-ի N 527-Ն և 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N

ՀՀ ԿԳ նախարարի 22 դեկտեմբերի 2011թվականի N 1320-Ա/Ք հրաման

ՀՀ կրթության եև գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 1243-Ն հրամանը չեղյալ ճանաչելու և արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների փորձարկման և ներդրման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳ նախարարի 6 հոկտեմբերի 2014 թ. N 974-Ն հրաման

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման քննության կազմակերպման և հավաստագրման, հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը»՝ հաստատելու մասին Փոփոխություններ, լրացումներ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 10 մարտի 2022 թ. N 11-Ն