Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 29 հունիսի 2022 թվականի N 1218-Ա/2 հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 2022 թվականին վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունները երաշխավորելու մասին:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 մարտի 2022 թվականի N 459-Ա/2 հրաման

««Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի իրականացման կանոնակարգը, հայտադիմումի օրինակելի ձևը, հայտադիմումին կից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ծրագրի ձևաչափը, փորձագիտական գնահատման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թվականի մայիսի 27-ի № 92-Ա/1 հրամանն ուժը կորցրած