Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 25-ի 2024 թվականի N 432-Ա/2 հրաման

Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող մոդուլներով իրականացվող 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման համար վերապատրաստման դասընթացի (3-ամսյա) մոդուլները գործածության երաշխավորելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հունվարի 26-ի 2024 թվականի N 114-Ա/2 հրաման

2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ 12-րդ դասարանների, ազգային փոքրամասնությունների դասագրքերի գործածության երաշխավորված ցանկը հաստատելու մասին