Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 14 հոկտեմբերի 2010 թ. N 1507-Ն հրաման

Դրսեկության ձևով (էքստեռն) փոխադրական և ավարտական քննություններ կազմակերպելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 1998 թվականի մարտի 25-ի N 78-Մ և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հունվարի 10-ի N 04-Ն և 2007

ՀՀ ԿԳ նախարարի 24 նոյեմբերի 2010 թ. N 1640-Ն հրաման

Հայաստանի \հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի

ՀՀ ԿԳ նախարարի 3 մայիսի 2012 թ. N 388-Ն հրաման

Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 23 նոյեմբերի 2010 թ. N 1639-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմանները ապահովող գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի անհրաժեշտ հագեցվածության տիպային անվանացանկը և չափաքանակը հաստատելու մասին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 13 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1081-Ա/2 հրաման

«Ազգային երգ ու պար» առարկայի փորձնական ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարաննրւմ ներդնելու մասին ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1785-Ա/2 հրաման ՀՀ