Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 30 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1995-Ա/2 հրաման

2021 թվականի նոյեմբերի 14-21-ը Կոլումբիայում առցանց ձևով կայացած «Աստղագիտություն» առարկայի դպրոցականների միջազգային օլիմպիադայի և 2021 թվականի օգոստոսի 24-28-ը Ռումինիայում առցանց ձևով կայացած 2021 թվականի Եվրոպայի ինֆորմատիկայի պատանեկան 5-րդ օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տալու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 22 հոկտեմբերի 2021 թվականի N 1738-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2021-2022 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների /մաթեմատիկա, քիմիա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին