2021-2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (5-11-րդ դասարաններ) հաստատելու մասին