Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 օգոստոսի 2023 թվականի N 108-Ն հրաման

1146. Հանրակրթության ծրագիր» ծրագրի «12015․ ՀՀ պետական հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատություններում ԲՏՃՄ ոլորտի (բացառությամբ մաթեմատիկական առարկաների) դասավանդող ուսուցիչների համար վարձատրության բարձրացված հստակ չափաքանակի սահմանում» միջոցառման ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11 օգոստոսի 2023 թվականի N 1466-Ա/2 հրաման

2023 թվականին տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» առարկաների դպրոցականների միջազգային օլիմպիադաների մասնակիցներին և «Ինֆորմատիկա» առարկայի Եվրոպայի աղջիկների օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի մրցանակակիրներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 9 օգոստոսի 2023 թվականի N 1436-Ա/2 հրաման

2023-2024 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 10-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների գործածության երաշխավորված դասագրքերի օգտագործման ժամկետները և ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 7 օգոստոսի 2023 թվականի N 103-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1146. Հանրակրթության ծրագիր» ծրագրի «12016. ՀՀ գյուղական բնակավայրերում մինչև 100 սովորող ունեցող պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասավանդող ուսուցիչներին լրավճարի սահմանում» միջոցառման ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին