Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 օգոստոսի 2021 թվականի N 1370-Ա/2 հրաման

Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի ժամանակացույցը հաստատելու մասին Հրաման 1549-Ա/2, 16.09.2021 թ. -ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 օգոստոսի 2021 թվականի 1370-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին