Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 հունիսի 2019 թ. N 157-Ա/2 հրաման

Միջին մասնագիտական կրթության 0413.06.5 - «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտության 0413.06.01.5- «Մենեջեր՝ զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման» որակավորմամբ փորձարարական դուալ ուսուցման համակարգի ուսումնական պլանը և մոդուլային ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 հունիսի 2019 թ. N 100-Ա/2 հրաման

Միջին մասնագիտական կրթության 1015.01.5 «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1015.01.01.5 «Մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների» որակավորմամբ փորձարարական դուալ ուսուցման համակարգի ուսումնական պլանը և մոդուլային ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին