Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի «դեկտեմբերի» «24» «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01.1 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն «ԿԳՄՍՆ -1183/11001-22» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հավելված 4, ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի N 422-Ա հրամանի Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի «դեկտեմբերի» «24»-ի թիվ «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ ԴՇ 09.06.01-1183/11001-22 Պետական

«Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին» ծրագրով 2022 թ. դրամաշնորհ ստացողների ցանկ

«1124. Գրահրատարակչության և գրադարանների ծրագրի» «11002. Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին» միջոցառմամբ 2022 թվականին դրամաշնորհ ստացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ցանկի ձևավորման համար Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակվել էր համապատասխան հայտարարություն, որի հիման վրա ֆիզիկական

«Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» ծրագրով 2022 թվականին դրամաշնորհ ստացող իրավաբանական անձանց ցանկ

Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2021 թվականի հունիսի 25-ի հայտարարության՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մինչև 2021 թվականի հուլիսի 15-ը իրավաբանական անձանցից ընդունել է հայտեր՝ «Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» ծրագրով 2022 թվականին դրամաշնորհ տրամադրելու

Հայտարարություն դրամաշնորհային մրցույթի մասին

«1193.Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «11001.Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումների» շրջանակում ՀՀ Տավուշի, Արարատի, Վայոց ձորի մարզերում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն

Հայտարարություն դրամաշնորհային մրցույթի մասին

«1193.Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «11002. Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայություններ» միջոցառումն իրականացնելու դրամաշնորհային մրցույթի հայտարարությունը և հրավերը