Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16-24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին /զարգացման ծրագրի համապատասխանության փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով/

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16-24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ-01/24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «նոյեմբերի» «20» «թիվ 01/24» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 01/24 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.02» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին («Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություննների տրամադրում») նոր-փոփոխված

Հավելված N 2 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին («11001.մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջ

Հավելված 4 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի N 422-Ա հրամանի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023 թվականի «նոյեմբերի» «9-ի» «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-025» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ» (2024 թ.)

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1 արձանագրությամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-025» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3,

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-026» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ. սեպտեմբերի 26-ի «Արձանագրություն 1»-ի որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-026» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու),

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-077» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ սեպտեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-077» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023թ. սեպտեմբերի 07-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023թ. սեպտեմբերի 07-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-23» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում