Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 01/23 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «նոյեմբերի» «7» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 01/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ և անվտանգ սննդի օգտագործումը, ֆիզիկական ակտիվությունը, անվտանգ վարքագծի պահպանումը,

Հայտարարություն՝ ԵՔ-ԴՄ-ԲՊ-01/23 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 4--ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԲՊ-01/23 «Երիտասարդության շրջանում բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում, առկա հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, առաջին օգնության ցուցաբերման հմտությունների վերաբերյալ գործնական

Հայտարարություն՝ ԵՔ-ԴՄ-ՀՅ-02/23 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 4--ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՀՅ-02/23 «Հայրենաճանաչությանը միտված նախաձեռնությունների (այդ թվում արշավների, գիտաժողովների, օլիմպիադաների և այլն)» խթանում՝ այդ թվում նաև Սփյուռքի և Արցախի երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ» ՀՀ

Հայտարարություն ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 01/23 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «նոյեմբերի» «7» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 01/23 «Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը եվ կիբեռգրագիտությանը» Պետական

Հայտարարություն՝ ԵՔ-ԴՄ-ԺՔՄ-01/23 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԺՔՄ-01/23 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ ՍՓ-ԴՄ-12004-22/1 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «դեկտեմբերի» «9» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ՍՓ-ԴՄ-12004-22/1 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև Պատվիրատու)` ՀՀ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2022 թվականի «հոկտեմբերի» «31-ի» «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.02» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2022 թվականի «հոկտեմբերի» «31-ի» «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.02 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում