Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ՍՓ-ԴՄ-12004-24/2-1» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի հունվարի 29-ի № 4 արձանագրությամբ հաստատված որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ՍՓ-ԴՄ-12004-24/2-1 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Վ.

Հայտարարություն՝ «ՍՓ-ԴՄ-12004-24/2» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ի №1 արձանագրությամբ հաստատված որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ՍՓ-ԴՄ-12004-24/2 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան3 հասցեում,

Հայտարարություն՝ «ՍՓ-ԴՄ-11001-24/1» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ին թիվ 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ՍՓ-ԴՄ-11001-24/1 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև Պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16-24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին /զարգացման ծրագրի համապատասխանության փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով/

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16-24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.02» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին («Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություննների տրամադրում») նոր-փոփոխված

Հավելված N 2 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին («11001.մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջ

Հավելված 4 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի N 422-Ա հրամանի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023 թվականի «նոյեմբերի» «9-ի» «1» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ-ԴՇ-1193.01 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-00001146» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2023 թ. օգոստոսի 24-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-00001146» ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ Համաձայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022թ. հունիսի 9-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-0000001146» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2023 թ. օգոստոսի 24-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-0000001146» ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ Համաձայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022թ. հունիսի 9-ի N 20-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական առարկաների