Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-027» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2024 թ. մարտի 15-ի N 1 արձանագրությամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-027» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԴՄ-001» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2024 թ փետրվարի 2-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԴՄ-001» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-025» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ» (2024 թ.)

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1 արձանագրությամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-025» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3,

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-026» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ. սեպտեմբերի 26-ի «Արձանագրություն 1»-ի որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-026» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու),

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-077» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2023 թ սեպտեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-077» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023թ. սեպտեմբերի 07-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2023թ. սեպտեմբերի 07-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-23» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-20» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին- Մշակութային հեռուստանախագծեր

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023թ. հունիսի 15-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-20» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-18» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին- Պարարվեստի նախագծեր

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023թ. հունիսի 15-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-18» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է