Դրամաշնորհային ծրագրեր
2024 թվականի «Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» ծրագրով աջակցություն ստացող իրավաբանական անձանց ցանկը ձևավորելու համար հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը «1124. Գրահրատարակչության և գրադարանների» ծրագրի «11003. Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» միջոցառման շրջանակում 2024 թվականին դրամաշնորհ տրամադրելու նպատակով ընդունում է հայտեր: Դրամաշնորհ տրվելու է ոչ պետական մամուլի հետևյալ խմբերի նախագծերին. • ազգային փոքրամասնությունների

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԱ022»  ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին-«Հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականություն» 2023թ.

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ հոկտեմբերի 26-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԱ022» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում,

Հայտարարություն՝ ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-020 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին-Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ -2023 թ.

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ. հոկտեմբերի 20-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-020» Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ -2023 թ. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում

Հայտարարություն՝ ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-021 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ. հոկտեմբերի 20-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-021» Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ. օգոստոսի 11-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3,