Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ. օգոստոսի 11-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3,

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-15» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Ստեղծագործական կրթամշակութային նախագծեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-15» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-13» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Ներառական նախագծերի ժամանակակից արվեստի ոլորտում»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-13» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-14» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Մշակութային հեռուստանախագծեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-14» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-11» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Պարարվեստի նախագծեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-11» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-12» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Կերպարվեստի նախագծեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-12» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի