Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն` «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 05/22» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «հուլիսի» «21» « թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 05/22 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի հուլիսի 12-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008 Պետական մարմինը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու),

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-22/05» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «ՀՀ վարչապետի գավաթ» խճուղավազքի սիրողական մրցաշար

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի կողմից հուլիսի 12-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-22/05» ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-22/04» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «ՀՀ վարչապետի գավաթ» լողի սիրողական մրցաշար

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի կողմից հունիսի 30-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-22/04» ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-15» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Ստեղծագործական կրթամշակութային նախագծեր»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի հունիսի 27-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԺԱԴՄ-15» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի