Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «19» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23 «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երեվույթի և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության,

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «18» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ և անվտանգ սննդի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «հունվարի» «16» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23 «Թրաֆիքինգի ռիսկերի մասին երիտասարդների իրազեկում» Պետական մարմինը

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23» դրամաշնորհային մրցույթի մասին (նոր տարբերակ)

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 4-ի «թիվ 02» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23 «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23 «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-11000016» ծածկագրով  դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2022 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 3 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-11000016» 10-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների դասագրքեր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1100016»  ծածկագրով  դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2022 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 3 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1100016» 7-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների դասագրքեր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-110016» ծածկագրով  դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2022 թ.դեկտեմբերի 21-ի N 3 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-110016» 5-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների դասագրքեր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-11016» ծածկագրով  դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2022 թ. դե 2-րդ դասարանի հանրակրթական առարկաների դասագրքեր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2