Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/63

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար ամսագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Վերականգնողական աշխատանքների /Բնունիս/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքների /գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/60

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը միտված համաժողով) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրեր

Համակարգիչների և պատճենահանման մեքենայի (ԼԿ) ձեռքբերման ընթացակարգի պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/49

Համակարգիչների և պատճենահանման մեքենայի (ԼԿ) ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/46

Էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների (Երիտասարդական պորտալի պահպանում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/45

Ավտոմեքենաների վերանորոգման և լվացման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր