Գնումներ
Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն-(ծածկագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/8)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների/սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/38

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ խոշորացված համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման նախագծերի պատրաստմամ և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/5

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգչային սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/34

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի «Արձագանք» արձանի տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/35

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/29

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Հովհաննավանք/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/3

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ