Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/77

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների (Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/76

Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների /«100 գաղափար Հայաստանի համար» երիտասարդական նորարարական հեռուստահաղորդաշարի նկարահանում և հեռարձակում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/74

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (Աջակցություն Արցախի Հանրապետության երիտասարդության ոլորտին առընչվող միջոցառումներին) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/67

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների հետ կապված և սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/68

Համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և պատճենահանող սարքերի) գնման գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/62

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգչային և գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար  երիտասարդների կրթության ծառայությունների մատուցման պետական գնման  պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/70

Երիտասարդների կրթության ծառայությունների /ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, թմրամոլության կանխարգելման նպատակով երիտասարդների իրազեկության բարձրացմանն ուղղված կրթական-տեղեկատվական միջոցառումների մշակում և իրականացում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/63

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար ամսագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր