Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 18 մայիսի 2010 թ. N 395-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննության կազմակերպման, անցկացման կարգը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) դադարեցման դեպքերն ու կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳ նախարարի 15 ապրիլի 2013 թ. N 396-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1262-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/

«Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին եվ դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը եվ հանրակրթական դպրոցների կողմիցծ ներկայացվող նախորդ ամսվա փաստացի հաճախումների մասին հաշվետվության ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/ «Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/

«Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրման կարգը հաստատելու եվ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2018թ. Նոյեմբերի 15-ի թիվ 1557-Ա/2 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/