Միջազգային ծրագրեր
Ուսման հրավեր /Կորեայի Հանրապետության Ինչոնի պետական համալսարան/

Կորեայի Հանրապետության Ինչոնի պետական համալսարանը պատրաստ է Հայաստանից 1 ուսանողի տրամադրել կրթաթոշակ՝ բակալավր, մագիստրոս և գիտությունների թեկնածուի աստիճանների համար: Մասնագիտությունների և կոնկրետ կրթական ուղղությունների մասով որևէ սահմանափակում չկա: Կրթաթոշակը ներառում է միայն ուսման վճարը: Դիմորդը պետք է ունենա համալսարանական առաջադիմության

«The Program in Economic and Public Policy» մագիստրոսական ծրագիր

Ճապոնիայի Ցուկուբայի համալսարանի կողմից իրականացվում է «The Program in Economic and Public Policy» մագիստրոսական ծրագիրը: Ծրագիրն ունի վերապատրաստման դասընթացի ձևաչափ, ուստի վերջինիս թիրախային խմբերն են տնտեսության, առևտրի և ֆինանսների ոլորտի ՀՀ պետական մարմինների աշխատակիցները: Կրթաթոշակների մասին տեղեկատվությանը կարելի է

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մասնակցության ծրագրի 2020-2021 թթ. հայտերի ընդունում

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմակերպության անդամ պետությունների կողմից Մասնակցության ծրագրի 2020-2021 թթ. երկամյակի շրջանակներում ծրագրային առաջարկությունների վերաբերյալ յուրաքանչյուր պետություն կարող է ներկայացնել մինչև յոթ հայտ, որոնք պետք է համարակալվեն ըստ առաջնահերթության։ Առաջին չորս հայտերի մեջ անհրաժեշտ է ընդգրկել առնվազն մեկ ծրագիր գենդերային

Սլովակերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցման դասընթացներ

Սլովակիայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվում է սլովակերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցման և օտարերկրյա ուսանողների համար նախապատրաստական դասընթացներ: Դասընթացներին մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը` կից նյութերում:

Հայտարարություն «Հանդուրժողականության խրախուսման և բռնության դեմ պայքարի Մադանջիիթ Սինխ անվան» մրցանակի վերաբերյալ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Հանդուրժողականության խրախուսման և բռնության դեմ պայքարի Մադանջիիթ Սինխ անվան» մրցանակի վերաբերյալ: Մրցանակը շնորհվում է այն հանրահայտ անձանց, անհատներին, հասարակական կազմակերպություններին, որոնք տարիներ շարունակ գնահատելի ներդրում են ունեցել գիտության, արվեստի, մշակույթի և հաղորդակցության ոլորտներում հանդուրժողականության և բռնության բացառման ոգով

Ուսման հրավեր - Տեխնոլոգիաների հարավչինական համալսարան

Տեխնոլոգիաների հարավչինական համալսարանը (South China University of Technology) 2020-2021 ուսումնական տարվա համար հայտարարել է մրցույթ՝ մեկամյա կրթություն ստանալու համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել կից ներկայացվող բոլոր պայմաններին ապահովող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Չինական կողմի հաստատումը անհրաժեշտ է ստանալ

Մրցույթ` Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարում կրթություն ստանալու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2020-2021 ուստարվա համար հայտարարում է մրցույթ` Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ստանալու նպատակով (11 կրթաթոշակային տեղ` 4 բակալավրիատ, 5 մագիստրատուրա, 2 ասպիրանտուրա): Մրցույթին կարող

Մանրէաբանության ոլորտում Կարլոս Ջ. Ֆինլեյի անվան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցանակ- 2020

«Մանրէաբանության ոլորտում Կարլոս Ջ. Ֆինլեյի անվան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցանակ»-ը շնորհվում է այն անհատին, հաստատությանը, հասարակական կազմակերպությանը կամ մարմնին, որը հետազոտական և զարգացմանն ուղղված աշխատանքի միջոցով գնահատելի ներդրում է ունեցել մանրէաբանության ոլորտում: Թեկնածությունների ներկայացումը հնարավոր է միայն ՀՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի միջոցով,

«Աշխարհը Սերբիայում» կրթաթոշակային ծրագիր (Սերբիայի Հանրապետություն)

Սերբիայի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարել է «Աշխարհը Սերբիայում» կրթաթոշակային ծրագիրը, որին կարող են մասնակցել նաև 18-ից 35 տարեկան ՀՀ քաղաքացիները: Կրթաթոշակը ներառում է անվճար մուտքի արտոնագիր, սերբերեն լեզվի անվճար դասընթաց, ուսանողական հանրակացարանից անվճար օգտվելու հնարավորություն, սննդի ծախսերը, առողջապահական