Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով իրականացվող վերապատրաստման հարցաշարը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1307-Ա/2 և 2021 թվականի ապրիլի 19-ի N 461-Ա հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին