Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2022 թ.