Հրամաններ
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 15 հունվարի 2019թ. N 6-Ա/1 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա» մարզական միջոցառման կանոնակարգը, ծրագիրը և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 23 հունվարի 2019թ. N 16-Ա/1 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա» մարզական միջոցառման կանոնակարգը և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին