«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի կանոնակարգը, անցկացման ծրագիրը և մրցույթի հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին