Կառավարության որոշումներ
ՀՀ-ում կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը, լիցենզիայի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի N 372 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում /9 հուլիսի 2009 թվականի N 808-Ն/

Կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման կարգեր և ձևեր

ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 451-Ն որոշում

Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու,

ՀՀ վարչապետի 1 հունիսի 2019 թվականի N 661-Լ որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 701-Լ, N 703-Լ եվ N 705-Լ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին- 1 հունիսի 2019 թվականի N 661-Լ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի