Կառավարության որոշումներ
ՀՀ վարչապետի 1 հունիսի 2019 թվականի N 661-Լ որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 701-Լ, N 703-Լ եվ N 705-Լ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին- 1 հունիսի 2019 թվականի N 661-Լ Փոփոխություններ և լրացումներ

ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1667-Ն որոշում

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին Փոփոեխություններ և լրացումներ Կառավ,01.04.2021,N 466-Ն Կառավ,22.07.2021,N 1187-Ն Կառավ,28.04.2022,N 582-Ն

ՀՀ կառավարության 29 օգոստոսի 2013 թվականի N 1005-Ն որոշում

Հայաստանի հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգը, մրցույթի չափանիշները և մրցույթի մասնակցության հայտի ձևը հաստատելու մասին