ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման, քննարկման, միջոցառումների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողության և հաշվետվությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին