Բյուջե
Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների Բյուջեի ինտերակտիվ տարբերակ

 Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին