Բյուջե
 Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

Հայաստանի Հանրապետության կրթության բնագավառի 2019 թվականի բյուջե

Հավելված 4 ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային /աճողական/ համամասնություններն` ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների, միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմինների և ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի