ՀՀ ԿԳՄՍՆ 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ