Հաշվետվություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների 2019 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ