ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների