«Լավագույն մարզական ընտանիք» 2021 թվականի մրցույթի անցկացման կանոնակարգը, ծրագիրը և մրցույթի հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին