Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին ավիատոմսի ծախսի փոխհատուցում տրամադրելու կարգը, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին ավիատոմսի ծախսի փոխհատուցում ստանալու համար դիմումի, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու արդյունքների մասին հաշվետվության, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության և միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին ավիատոմսի ծախսի փոխհատուցում տրամադրելու մասին պայմանագրի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտիև երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թվականի մարտի 4-ի թիվ 40-Ա/1 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ԱՎԻԱՏՈՄՍԻ ԾԱԽՍԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳ