Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1013.03.4 «Խոհարարական գործ» մասնագիտության 1013.03.01.4 «Խոհարար» որակավորման գծով փորձարարական երկակի (դուալ) ուսուցման համակարգի ուսումնական պլանը և մոդուլային ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին