Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 22-ի N 391-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Փոփոխություններ և լրացումներ

ԿԳՆ,20.07.2012,N 728-Ն
ԿԳՆ,28.03.2013,N 272-Ն
ԿԳՆ,03.03.2014,N 145-Ն
ԿԳՆ,08.05.2014,N 491-Ն
ԿԳՆ,23.06.2015,N 605-Ն
ԿԳՆ,22.09.2015,N 804-Ն
ԿԳՆ,05.05.2016,N 400-Ն
ԿԳՆ,10.10.2016,N 997-Ն
Կ
ԳՆ,09.12.2016,N 1265-Ն
ԿԳՆ,18.05.2017,N 554-Ն
ԿԳՆ,19.02.2019,N 01-Ն
ԿԳՄՍՆ,11.05.2021,N 36-Ն
ԿԳՄՍՆ,20.05.2021,N 42-Ն
ԿԳՄՍՆ,25.02.2022,N 10-Ն