Հանրակրթական ուսումնական աստատության ղեկավարման իրավունք հավաստագիր ստանալու նպատակով իրականացվող վերապատրաստման հարցաշարը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 23-ի N 483-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին