Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն