Նախագծեր
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Կառավարությունը որոշում է. 1. Հա­յաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի «Հա­յաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ծառայողական ավտոմե­քե­նաների հատ­կացման, շահագործման և սպասարկման մասին» N

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասնչորսերորդ միջոցառումը հաստատելու մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասնչորսերորդ միջոցառումը՝ համաձայն հավելվածի։ 2. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին` տասնօրյա ժամկետում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1403–Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով՝Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների և դոկտորանտների

Գույք հետ վերցնելու, ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Աբովյանի պետական քոլեջ» և «Աբովյանի հ. 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ները միաձուլման ձևով «Աբովյանի բազմագործառութային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ վերակազմակերպելու մասին

Հայաս­տա­նի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Աբովյանի պետական քոլեջ» (պետական գրանցման համարը՝ 11.210.02005) և Հայաս­տա­նի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Աբովյանի հ.1 արհես­տա­­գործա­կան պետա­կան ուսումնարան» (պետական գրանցման համարը՝ 11.210.01955) պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ» և «Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջՊՈԱԿ-ները միաձուլման ձևով Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ վերակազմակերպելու մասին

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ» (պետական գրանցման համարը՝ 269.210.02642) և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջ» (պետական գրանցման համարը՝273.210.03430) պետական

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հայաստանի Հան­րապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հան­րապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջո­ցա­ռումների մասին» N 1919-Ն որոշման

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի

«Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին» Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիան (վերանայված) վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրա­պե­տության սահմանադրական օրենքի 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրա­պե­տության օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Կառավարությունը որոշում է. 1. Հավանություն տալ 2017 թվականի հունվարի 30-ին ստորագրված «Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության

ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 17-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Ատոմ