Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 18-ի N 912-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,
Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Մեսրոպ Մաշտոց պողոտայի N 48 հասցեի հուշարձանի փոփոխման մասին,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին,
Հայաuտանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակ 4 հասցեում գտնվող Հայաստանի պատմության թանգարան հուշարձան-շենքի փոփոխման մաuին,
Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին