Սպորտի բնագավառում ունեցած նշանակալի նվաճումների համար տրված տարկետումը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 23-ի N 1221-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին,

«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 20-ի N 823-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին,

Բաբկեն Հրաչյայի Շահազիզյանին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին