Կառավարության որոշումներ
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1486-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի պետական հիմնարկների ու Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մարզական կազմակերպությունների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերին լրավճարներ սահմանեուլու մասին